ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

El. adresas

Pareigos, kvalifikacinė
kategorija

 1.  

Augustinas Ignas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacinių technologijų mokytojas

 1.  

Bacienė Nijolė

oratorija@gmail.com

Muzikos vyresnioji mokytoja

Žmogaus sauga mokytoja

 1.  

Barškietė Sandra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pedagogė, logopedė metodininkė

 1.  

Dambrauskienė Rūta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Spec. pedagogė

 1.  

Daukšienė Vida

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tikybos vyresnioji mokytoja

 1.  

Gedminas Artūras

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geografijos vyresnysis mokytojas

 1.  

Girdvainienė Alma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vyresnioji soc. pedagogė

 1.  

Gliaudienė Violeta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 1.  

Greviškienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pedagogė, logopedė metodininkė

 1.  

Grigelienė Inga

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

 1.  

Kievišienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 1.  

Lukavičienė Ilona

i.lukaviciene@gmail.com

Šokių mokytoja metodininkė

 1.  

Mačikunytė Jurgita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

 1.  

Mikučiauskienė Rita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 1.  

Mikulienė Aušra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų vyresnioji mokytoja

Dailės mokytoja

 1.  

Narkienė Dalia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matematikos vyresnioji mokytoja

IT vyresnioji mokytoja

 1.  

Nečajeva Violeta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

 1.  

Radvilė Irma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gamtos ir žmogaus, biologijos

Fizikos vyresnioji mokytoja

Chemijos mokytoja

 1.  

Ramonienė Rita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 1.  

Ravkienė Vita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 1.  

Rimkuvienė Ina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Istorijos vyresnioji mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

 1.  

Senkus Romas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fizikos mokytojas metodininkas

Direktorius

 1.  

Tamulis Kastytis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų vyresnysis mokytojas

Etikos mokytojas

 1.  

Tunikaitytė Virginija

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 1.  

Valatkevičienė Irena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

 1.  

Vitkauskienė Rima

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matematikos mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-2021 m . m