ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS
PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2017-2018 m. m.

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

El. adresas

Pareigos

Kvalifikacinė
kategorija

Auklė-jama
klasė

 1.  

Aksomaitienė Evelina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anglų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Bacienė Nijolė

oratorija@gmail.com

Muzikos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Mokytoja

-

 1.  

Barškietė Sandra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pegdagogė, logopedė

Metodininkė

-

 1.  

Daukšienė Vida

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tikybos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Gedminas Artūras

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geografijos mokytojas

Vyresn. mokytojas

-

 1.  

Girdvainienė Alma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Socialinė pedagogė

Vyresn. socialinė pedagogė

-

 1.  

Greviškienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spec. pedagogė

Metodininkė

-

 1.  

Grigelienė Inga

manodrauge@gmail.com

Pradinių klasių mokytoja

Vyresn. mokytoja

4

 1.  

Juodeikienė Kristina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacinių technologijų mokytoja

Vyresn. mokytoja

5

 1.  

Kelpšienė Liudvika

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietuvių kalbos mokytoja

Metodininkė

-

 1.  

Kievišienė Ilona

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

2A

 1.  

Lukavičienė Ilona

i.lukaviciene@gmail.com

Šokio mokytoja

Metodininkė

-

 1.  

Mačikunytė Jurgita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kūno kultūros mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Mikulienė Aušra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

-

 1.  

Narkienė Dalia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matematikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

7

 1.  

Nečajeva Violeta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Vyresn. mokytoja

3B

 1.  

Radvilė Irma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

Chemijos, fizikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

 

Mokytoja

8

 1.  

Ramonienė Rita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Anglų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

-

 1.  

Ravkienė Vita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

3A

 1.  

Rimkuvienė Ina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Istorijos mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

6A

 1.  

Senkus Romas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktorius

Metodininkas

-

 1.  

Tamulis Kastytis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technologijų mokytojas

Mokytojas

-

 1.  

Tunikaitytė Virginija

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

1

 1.  

Vaidilienė Neringa

neringagin@inbox.lt

Lietuvių kalbos mokytoja

Etikos mokytoja

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

6B

 1.  

Valatkevičienė Irena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pradinių klasių mokytoja

Metodininkė

2B

 1.  

Vitkauskienė Rima

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Matematikos mokytoja

Metodininkė

-