ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS:

Tarybos pirmininkė – Loreta Bražienė, mokytojų atstovė.


Nariai:

Vita Ravkienė, mokytojų atstovė;
Rūta Dambrauskienė, mokytojų atstovė;
Ingrida Sabulienė, tėvų atstovė;
Rita Mažunavičienė, tėvų atstovė;
Gediminas Urbonas, tėvų atstovas;
Ieva Česnauskaitė, mokinių atstovė;
Agnė Krilauskaitė, mokinių atstovė;
Arnas Grušas, mokinių atstovas.

TIKSLAS: telkti progimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių progimnazijos uždavinių įgyvendinimui.