Eil.
Nr.

Būrelis, studija, klubas

Vadovas

Val.
 viso

Prad. ugd.
(val.)

Pagr. ugd.
(val.)

Klasė,
grupė

1

Būrelis "Aukime, kurkime,
 svajokime"

Ravkienė V.

1

1

 

2A/2B kl.

2

Ansamblis “Debesėlis”

Bacienė N.

2

1

1

1-8 kl.

3

Ugdymas karjerai

Bacienė N.

1

 

1

5-8 kl.

4

Folklorinis ansamblis „Rėkyvėlė“

Valatkevičienė I.

1

1

 

1A/1B kl.

5

JEB "Žaliasis žiogas"

Valatkevičienė I.

0,5

0,5

 

1A/1B kl.

6

Sporto būrelis "Sportininkai"

Mačikunytė J.

1

 

1

5-8 kl.

7

SUP mokiniams „Smalsučiai“

Barškietė S.

1

1

 

1A/1B kl.

8

Klubas "Jaunieji lyderiai"

Kievišienė I.

5

1

4

4-8 kl.

9

Būrelis "Suktukas"

Nečajeva V.

1

1

 

2A/2B kl.

10

Soc. įgūdžių lavinimas  "KA-TARSI-S"

Girdvainienė A.

1

1

 

2-4 kl.

11

Dailės būrelis "Linksmieji pieštukai"

Linkevičienė R.

1

 

1

5-8 kl.

12

Būrelis "Judėk. Sportuok. Žaisk"

Dambrauskienė R.

1

1

 

1A/1B kl.

13

Saugaus eismo būrelis "Šviesoforas"

Tunikaitytė V.

1,0

1

 

1-4 kl.

14

Gamtamokslinis ugdymas 4 klasėje

Tunikaitytė V.

0,5

0,5

 

4 kl.

15

IKT būrelis "Kompiuterio gudrybės"

Juodeikienė K.

1,0

 

1

5-6 kl.

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Viso:

 

19

10

9

 

 

Viso pagal UP:

 

22

12

10