Neformaliosios veiklos planas

2017-2018 m. m. I pusmetis

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

(diena, laikas)

Klasės

(dalyviai)

Vieta

Atsakingas

Pastabos

(kam skirtas renginys)

RUGSĖJIS

 1.  

Mokslo ir žinių dienos šventė

2017 m. rugsėjo 1 d.

10.00 val.

1–8 kl. mokiniai

Progimnazijos kiemas

I.Kievišienė

 

Naujų mokslų metų pradžiai paminėti

 1.  

Paroda „Ką veiki?“

2017 m. rugsėjo 7 d.

 

2-8 kl.

mokiniai

 

Šiaulių Arena

I.Kievišienė,

S.Barškietė,

V.Ravkienė,

V.Nečajeva,

I.Radvilė

Reprezentuoti mokyklą Šiaulių mieste

 1.  

Akcija ,,Diena be automobilio“, skirta Europos Judumo savaitei

2017 m. rugsėjo 21 d.

5-8 kl. mokiniai

Progimnazijos kiemas

S. Barškietė,

D.Narkienė

Mokytojų ir mokinių bendravimas, bendradarbiavimas

 1.  

Skaitymo akcija lietuvių, rusų ir anglų kalbomis su 5-8 klasių  mokiniais „Atrandu skaitymo džiaugsmą. Skaitau draugui.“

2017 m. rugsėjo 22 d.

 

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

N.Vaidilienė,

L.Kelpšienė,

I.Rimkuvienė,

R.Ramonienė,

I.Kievišienė,

Mokinių seimas

Europos kalbų dienai paminėti. Mokinių skaitymo įvairiomis kalbomis skatinimas

 1.  

Rytmetys ,,Sveiki pusryčiai”

2017 m. rugsėjo 25 d.

 

1–8 kl. mokiniai

Progimnazijos valgykla

S.Barškietė

Sveikos mitybos propagavimas

 1.  

Spalvvos

,,Geltona“

2017 m. rugsėjo 29 d.

1–8 kl. mokiniai ir mokytojai

Rėkyvos progimnazija

Mokinių seimas

Progimnazijos bendruomenės mikroklimato gerinimas

 1.  

 „Mažųjų dizainerių

svajonių kambarys“.

2017 m. rugsėjo mėn.

1-4 klasių mokiniai ir mokytojos

Rėkyvos progimnazija

Pradinių klasių metodinė grupė

Šiaulių miesto rekordo siekimas „Ilgiausias piešinys“

 1.  

Mokomasis – pažintinis projektas – žalioji stotelė „Auginu, prižiūriu, ragauju“

2017 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

1-4 klasių mokiniai

Rėkyvos progimnazija

V. Ravkienė

Mokiniai propaguos sveiką gyvenimo būdą

 1.  

Mokomasis – pažintinis projektas ,,Žemė“

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

1-4 klasių mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Pradinių klasių metodinė grupė

Edukacinė veikla, ekologiško požiūrio skatinimas

 1.  

Projektas „Lobių paieška“

2017 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

1-4 klasių mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Pradinių klasių metodinė grupė

Lobių paieška, pasitelkiant planšetinius kompiuterius, pažintis su gimtuoju kraštu

 1.  

Akcija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ,,Numegzk draugystės šaliką“

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

1-4 klasių mokiniai ir mokytojos

Rėkyvos progimnazija

V. Tunikaitytė

Bendradarbiavimas su Rėkyvos seniūnijos bendruomene „Rėkyjava“

SPALIS

 1. 9.

Mokytojų diena ,,Ačiū, Tau mokytojau“

2017 m. spalio 5 d.

 

2-8 kl.

mokiniai

Aktų salė

I. Kievišienė,

Mokinių seimas

Mokytojų dienai paminėti

 1.  

Matematikos viktorina 5-7 klasių mokiniams „Matematika įdomiai ir linksmai“.

2017 m. spalio  d.

)

 

5-7 kl. mokiniai

Aktų salė

D. Narkienė,

R. Vitkauskienė

Pasiekimų vertinimas bendraamžių tarpe

 1.  

Foto paroda ,,Kaime pas močiutę”

2017 m. spalio 20 d.

1-8 kl. mokiniai

II-o aukšto holas

I. Kievišienė

 

Ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą

 1.  

Paroda ,,Helovinas bibliotekoje“

2017 m. spalio 26 d.

1-4 klasių mokiniai

Šiaulių miesto

Savivaldybės

Viešosios

Bibliotekos

Rėkyvos filialas

Pradinių klasių metodinė grupė

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialu

 1.  

Spalvos

,,Ruda“

2017 m. spalio 27 d.

 

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Mokinių seimas

Progimnazijos bendruo-menės mikroklimato gerinimas

 1. 13.

Halloween renginys

2017 m. spalio 27 d.

1-8 kl. mokiniai

Aktų salė

Klasių vadovai, I.Kievišienė, Mokinių seimas

Pažintis su kitų šalių tradicijomis

 1.  

Akcija ,,Degu Vėlinių ugnelę...“

2017 m. spalio 27 d.

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos kapinaitės,  Karpių giminės kapavietė

Klasių vadovai

Tautiškų tradicijų puoselėjimas

LAPKRITIS

 1. 15.

Viktorina „Moki žodį-žinai kelią“

2017 m.

lapkričio

15 d.

1-4 kl. mokiniai

Šiaulių miesto

Savivaldybės

Viešosios

Bibliotekos

Rėkyvos filialas

V.Nečajeva

Lietuvių kalbos puoselėjimo dienai

 1.  

Tarptautinė Tolerancijos diena

2017 m. lapkričio

16 d.

1-8 kl. mokiniai

Progimnazijos foje

A.Girdvainienė

 

Paminėti Tarptautinę Tolerancijos dieną

  21.            16.     13.

Pasaulinė sveikinimosi diena

2017 m. lapkričio

21 d.

Progimnazijos bendruomenė

Rėkyvos progimnazija

Mokinių seimas,

I. Kievišienė

Skatinti visiems būti

mandagiems

  22.             

Konkursų gabiems mokiniams organizavimas: varžybos „Jaunasis olimpietis“

2017 m. lapkričio mėn.

1-4 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazijos sporto salė

Pradinių klasių metodinė grupė

Fizinio aktyvumo veiklos skatinimas

 1. 18.

Belaukiant šv. Kalėdų akcija „Papuoškime savo mokyklą“

2017 m. lapkričio mėn.

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Klasių vadovai,

I. Kievišienė,

Mokinių seimas A. Mikulienė

Bendravimas ir bendradarbiavimas

 1.  

Kūrybinių darbų - maketų iš antrinių žaliavų paroda

,,Mano ūkis”

2017 m. lapkričio  24 d.

 

Šiaulių m.

PUG, 1–8 klasių mokiniai

II-o aukšto holas

I.Rimkuvienė,

I.Kievišienė

Ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą

 1.  

Paroda „Kalėdinis atvirukas“

2017 m.

lapkričio -gruodžio mėn.

1-8 kl.

mokiniai

Progimnazijos

 II a.

R.Vitkauskienė,

A.Mikulienė,

Pradinių klasių mokytojos

Sukurtas kalėdinis atvirukas sveikinimas progimnazijos bend-ruomenei, mokyk-loms, įstaigoms, part-neriams

 1.  

Spalvos

,,Mėlyna“

2017 m. lapkričio  30 d.

 

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Mokinių seimas

Progimnazijos bendruo-menės mikroklimato gerinimas

GRUODIS

 1.  

Dalyvavimas akcijoje „Laimės keksiukai“

2017 m.

gruodžio 1 d.

12.00 val.

1-8 klasių mokiniai

Rėkyvos mikrorajonas

I.Kievišienė,

Mokinių seimas

Skiepyti mokiniams gerumą, supratingumą

 1.  

Projektas „Iš širdies į širdį”  

2017 m.

gruodžio 2 d.

 

1-4 kl. mokiniai

Šiaulių miesto

Savivaldybės

Viešosios

Bibliotekos

Rėkyvos filialas

Pradinių klasių metodinė grupė, E. Aksomaitienė

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialu

 1.  

Kasmetis kompiuterinis kalėdinių ar naujamečių atvirukų ir darbastalio apipavidalinimo konkursas „Žiemos fantazija 2017“

2017 m. gruodžio mėn.

5-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

K. Juodeikienė

Pasiekimų vertinimas bendraamžių tarpe

 1. 21.

Šiaulių apskrities 5–8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Žiema žiemužė“

2017 m. gruodžio mėn.

5-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

K. Juodeikienė

Pasiekimų vertinimas bendraamžių tarpe

 1.  

Advento popietė ,,Po angelo sparnu“

 

2017 m. gruodžio mėn.

5-8 klasių mokiniai

Rėkyvos bažnyčia

N.Vaidilienė, L.Kelpšienė, N.Bacienė,

 V.Daukšienė

Tautiškų, kultūrinių, religinių tradicijų puoselėjimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

 1.  

Akcija „Šviesos žibintai“

2017 m.

gruodžio 19 d.

8.00 val.

1-8 kl.

mokiniai

Rėkyvos mikrorajonas

R. Vitkauskienė,

A.Girdvainienė

Sukurta kalėdinė nuotaika

 1.  

Madų šou ,,Margai šiltai megzta”

2017 m. gruodžio  21 d.

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

I.Radvilė

Ugdyti sveiką ir

ekologišką požiūrį į

ūkininkavimą

 1. 22.

Renginys ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“

2017 m. gruodžio 22 d.

 

1-8 kl. mokiniai

Aktų salė

Klasių vadovai, I.Kievišienė,

Mokinių seimas

Supažindinti su kitų šalių Kalėdų tradicijo-mis

SAUSIS

 1. 23.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ sausio 13 d. įvykiams pagerbti

2017 m.

sausio 12 d. 8.00 val.

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

I.Rimkuvienė, I.Kievišienė,

Mokinių seimas

Sausio 13-osios aukoms atminti

 1.  

Popietė ,,Medaus kelias”

2018 m. sausio 26 d.

5-8 kl. mokiniai

Aktų salė

S.Barškietė

Ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą

 1.  

Spalvos

,,Pilka“

2017 m. sausio  31 d.

 

1-8 kl. mokiniai

Rėkyvos progimnazija

Mokinių seimas

Progimnazijos bendruo-menės mikroklimato gerinimas