2016–2017 mokslo metai

           Klasės

1

2

3

4

5

6

7

8

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso

pradžia

 09-01

Pusmečių trukmė

1-asis 09-01/01-20

2-asis 01-23/05-31/06-02

Rudens atostogos

10-31/11-04

Papildomos atostogos 1-5  kl. mokiniams

11-28/12-02

-

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27/01-06

Žiemos atostogos

-

02-17

Papildomos atostogos 1-5  kl. mokiniams

02-13, 14, 15, 17

 

-

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10/04-14

 

Papildomos atostogos 1-5  kl. mokiniams

04-18

-

Ugdymo proceso

pabaiga

05-30

 

06-02

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32

 

34

 

Vasaros atostogos

05-31/08-31

06-05/08-31