Eil.
Nr.
Klasė Modulis,
 pasirenkamasis dalykas
Mokytojas 2 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6 7 8
1 2 klasė Modulis „Šokių sukūryje“ Ilona Lukavičienė  1                  
2 4A klasė Matematikos modulis „Riešutėlis“ Vita Ravkienė       1            
3 4B klasė Matematikos modulis „Riešutėlis“ Violeta Nečajeva         1          
4 5A klasė Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pasaulyje" Ina Rimkuvienė           1        
5 5B klasė Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pasaulyje" Ina Rimkuvienė             1      
6 5B klasė Lietuvių kalbos modulis “Taisyklingai rašau” Neringa Vaidilienė             1      
7 7 klasė Lietuvių kalbos modulis “Lietuvių kalbos kertelėje” Neringa Vaidilienė                 1  
8 5A klasės Matematikos modulis “Skaičių pasaulis” Dalia Narkienė           1        
9 5B klasės Matematikos modulis “Skaičių pasaulis” Dalia Narkienė             1      
10  7 klasė Matematikos modulis “Sprendžiu, tvirtinu – žinau” Dalia Narkienė                 1  
11 8 klasė Matematikos modulis “Uždavinių sprendimo praktikumas” Dalia Narkienė                   1
12 7 klasė Anglų kalbos modulis “English is Fun” Rita Ramonienė                 1  
13 1-4 klasės Ilgalaikės konsultacijos Virginija Tunikaitytė,
Ilona Kievišienė, Irena Valatkevičienė, Vita Ravkienė, Violeta Nečajeva
5          
14 5-8 klasės Ilgalaikės konsultacijos Liudvika Kelpšienė,
Neringa Vaidilienė,
Irma Radvilė
Ina Radvilė
          4