Eil.
Nr.

Klasė

Modulis,
 pasirenkamasis dalykas

Mokytojas

1

2A klasė

Kryptingas meninis ugdymas „Šokių sukūry“

Ilona Lukavičienė

2

2B klasė

Kryptingas meninis ugdymas „Šokių sukūry“

Ilona Lukavičienė

3

4 klasė

Mokinių ugdomoji veikla (tiksliųjų gebėjimų ugdymas)  „Riešutuko klubas“

Virginija Tunikaitytė

4

5Aklasė

Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pasaulyje"

Ina Rimkuvienė

5

5B klasė

Rusų kalbos modulis "Rusų kalbos pasaulyje"

Ina Rimkuvienė

6

5B klasė

Lietuvių kalbos modulis "Taisyklinga rašyba"

Neringa Vaidilienė

7

7 klasė

Lietuvių kalbos modulis "Lietuvių kalbos gramatika"

Neringa Vaidilienė

8

5A klasė

Matematikos modulis "Skaičių pasaulis"

Dalia Narkienė

9

5B klasė

Matematikos modulis "Skaičių pasaulis"

Dalia Narkienė

10

6 klasė

Matematikos modulis "Sprendžiu, įtvirtinu - žinau"

Dalia Narkienė

11

6 klasė

Anglų kalbos modulis "English is Fun"

Rita Ramonienė

12

7 klasė

Anglų kalbos modulis "Skaitymas, rašymas, kalbėjimas"

Rita Ramonienė

13

8 klasė

Matematikos  modulis "Pagilink matematikos žinias“

Rima Vitkauskienė

14

5-8 klasė

Ilgalaikės konsultacijos

Liudvika Kelpšienė

15

5-8 klasė

Ilgalaikės konsultacijos

Irma Radvilė