Mokinių pasiekimai už  2015-2016 m. m.


Eil.
Nr.

Klasė

Mokinio pavardė, vardas

Mokytojos pavardė, vardas

Nominacijos

1.

2

Emilija Bekerytė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-2016“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, anglų kalbos, biologijos, matematikos, informacinių technologijų diplomus bei dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkurse „Margučiai“ ir tapus laureate

2.

2

 

Ugnė Pancerevaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016-Pavasario sesija“ ir laimėjusiai I laipsnio matematikos diplomą

3.

2

Andrėja Petrauskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016-Pavasario sesija“ ir laimėjusiai III laipsnio matematikos diplomą

4.

4A

Neda Mikalauskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016-Pavasario sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, anglų kalbos, biologijos, matematikos diplomus

5.

5

Arnas Jankauskas

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų diplomus

6.

5

Lauryna Dulinskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, anglų kalbos, biologijos, matematikos diplomus

7.

5

Goda Urbonaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, informacinių technologijų diplomus

8.

5

Miglė Jankutė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, biologijos, informacinių technologijų diplomus

9.

6

Rusnė Gutauskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai lietuvių kalbos, geografijos, biologijos, informacinių technologijų diplomus

10.

7

Gabija Pladytė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse  „Olympis 2015-2016“ ir laimėjusiai biologijos, geografijos, istorijos diplomus; už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

11.

7

Auksė Pavliuščenkaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse  „Olympis 2015-2016“ ir laimėjusiai biologijos, matematikos, istorijos diplomus; už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

12.

8A

Emilija Kazlauskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai III laipsnio biologijos diplomą; už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

13.

8A

Raminta Bagučanskaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai II laipsnio lietuvių kalbos diplomą; už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

14.

8B

Aušrinė Tamošiūnaitė

 

Už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015-Rudens sesija“ ir laimėjusiai anglų kalbos, biologijos, geografijos diplomus; už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

2. Miesto pasiekimai: 2.1. akademiniai

 1.  

4B

Aušrinė Garnytė

Valatkevičienė Irena

Už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių dailiojo rašymo konkurse ,,Rašom“ ir laimėjusiai III vietą

 1.  

5

Lauryna Dulinskaitė

Kelpšienė Liudvika

Už dalyvavimą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurse ir laimėjusiai I vietą bei Šiaulių miesto mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje ir laimėjusiai II vietą.

 1.  

6

Rusnė Gutauskaitė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų -biologijos olimpiadoje ir laimėjusiai III vietą.

 1.  

6

Ieva Česnauskaitė

Neringa Vaidilienė

Už dalyvavimą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurse ir laimėjusiai III vietą  bei Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų 5-8 klasių mokinių Pasakoriaus konkurse ir laimėjusiai III vietą

 1.  

8A

Ema Ivanauskaitė

Radvilė Irma
Kelpšienė Liudvika

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų -biologijos olimpiadoje ir laimėjusiai I vietą bei Šiaulių miesto mokinių konkurse ,,Atidusis grožinių kūrinių skaitymas“ ir laimėjusiai I vietą.

 1.  

8B

Gabija Tenikaitytė

Neringa Vaidilienė

Už dalyvavimą Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių diktanto konkurse ir laimėjusiai II vietą 

 1.  

8B

Aušrinė Tamošiūnaitė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių mažosios chemijos olimpiadoje ir laimėjusiai III vietą

2. Miesto pasiekimai: 2.2. saviraiškos/kūrybos

 1.  

4B

Rūta Mažunavičiūtė
Vilius Jankauskas

Valatkevičienė Irena

Už  puikų pasirodymą Šiaulių miesto ir rajono  mokinių folklorinių šokių varžytuvėse ,,Patrepsynė 2016".

 1. Sporto pasiekimai
 1.  

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4A
4A
4B
4B
5

Tumas Naginskas Dovydas Gedminas Jokūbas Bajarūnas Domas Razumenka Mindaugas Balčiūnas Matas Jocas 
Simona Kievišaitė
Andrėja Petrauskaitė Miglė Tamošaitytė Urtė Tamošaitytė Emilija Bekerytė
Dovydas Pangonis
Armandas Matulis Domantas Čižas
Airidas Jukna
Kostas Girdvainis
Nidas Eidukaitis
Nojus Bulotas
Gustė Mažeikaitė
Ignė Jaškūnaitė
Rūta Mažunavičiūtė
Bukantas Lukas
Nedas  Žolpis

Justas Vasiliauskas
Loreta Kvaukienė

Už aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus TAG regbio varžybose bei progimnazijos vardo garsinimą

4. Mokyklos aktyvistai (aktyvi veikla, geras mokymasis, bet be kažkokių didesnių laimėjimų)
 1.  

8B

Aistė Grišiūtė

 

Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

8B

Roberta Dulinskaitė

 

 1.  

7

Arnas Grušas

 

 1. Padėkos mokytojams
1.

 

 

Irena Valatkevičienė

 

Už meninį darbą ugdant jaunimą, aktyvų dalyvavimą konkurse „Patrepsynė“  bei teikiamą  pagalbą organizuojant progimnazijos renginius

2.

 

 

Nijolė Bacienė

Už kūrybišką darbą, ugdant mokinių meninius gebėjimus bei teikiamą  pagalbą organizuojant progimnazijos renginius

3.

 

 

Genė Mikoliūnienė

Už atsakingą darbą su Mokinių savivaldą bei kūrybiškumą organizuojant progimnazijos renginius

4.

 

 

Liudvika Kelpšienė

Už mokinių paruošimą ir sėkmingą dalyvavimą olimpiadose, konkursuose

5.

 

 

Irma Radvilė

Už mokinių paruošimą ir sėkmingą dalyvavimą olimpiadose, konkursuose bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime

6.

 

 

Neringa Vaidilienė

Už mokinių paruošimą ir sėkmingą dalyvavimą olimpiadose, konkursuose

7.

 

 

Ina  Rimkuvienė

Už sąžiningą, kruopštų darbą bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime

8.

 

 

Sandra Barškietė

Už kūrybišką ir projektinę veiklą, puoselėjant sveikos gyvensenos kultūrą

9.

 

 

Irena Urbonienė

Už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą

10.

 

 

Vita Ravkienė

Už aktyvų dalyvavimą gamtosauginėje, sveikatą stiprinančioje veikloje

11.

 

 

Loreta Kvaukienė

Už mokinių telkimą ir rengimą TAG  regbio varžyboms

12.

 

 

TAG regbio treneris Justas Vasiliauskas

Už nuoširdų darbą su Rėkyvos progimnazijos mokiniais, ugdant jų sportinius gebėjimus bei mokyklos vardo garsinimą

 

Mokinių pasiekimai už  2014-2015 m. m.


Eil.
Nr.

Klasė

Mokinio pavardė, vardas

Mokytojos pavardė, vardas

Nominacijos

 1. Respublikiniai pasiekimai

 1.  

6

Pladytė Gabija

 

 

Radvilė Irma
Rimkuvienė Ina
Gedminas Artūras
Kelpšienė Liudvika
Vaidilienė Neringa
Narkienė Dalia

už dalyvavimą projekte „Gamtos kengūra 2015“ ir apdovanotai Sidabrinės kengūros diplomu

 1.  

6

Pladytė Gabija

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio istorijos, geografijos, biologijos diplomus bei II-o laispnio lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos diplomus;  taip pat už  aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

5

Gutauskaitė Rusnė

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio biologijos diplomą

 1.  

7 B

Tenikaitytė Gabija

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio biologijos diplomą bei II-o laispnio lietuvių kalbos ir literatūros diplomą

 1.  

7 B

Tamošiūnaitė Aušrinė

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukacinia-me konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio biologijos diplomą bei  II-o laispnio lietuvių kalbos ir literatūros,   istorijos, fizikos  diplomus

 1.  

6

Pavliuščenkaitė Auksė

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai II-o laipsnio biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos diplomus; taip pat už  aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

7 A

Bagučanskaitė Raminta

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukacinia-me konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros diplomą bei  II-o laispnio biologijos  diplomą

 1.  

5

Jankauskas Edvinas

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiam III-o laispnio biologijos  diplomą

 1.  

7 B

Jočytė Emilija

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukacinia-me konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai II-o laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos diplomus bei III-o laispnio biologijos diplomą

 1.  

7 B

Grišiūtė Aistė

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“  ir  laimėjusiai III-o laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos diplomus; taip pat už    aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

7 B

Dulinskaitė Roberta

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukacinia-me konkurse „Olympis 2015“  ir  laimėjusiai III-o laipsnio biologijos diplomą

 1.  

7 A

Kazlauskaitė Emilija

už puikius pasiekimus Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ ir  laimėjusiai I-o laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros diplomą,  II-o laispnio matematikos diplomą bei  III-o laispnio biologijos diplomą; taip pat už  aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

4B

Dapkutė Rusnė

Nečajeva Violeta

už dalyvavimą respublikinėje mokinių kūrinių parodoje-konkurse „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ ir laimėjusiai III-ąją vietą erdvinės plastikos srityje

 

2. Miesto pasiekimai: 2.1. akademiniai

 1.  

8B

Kazbaras Robertas

Vitkauskienė Rima Bacienė Nijolė
Ramonienė Rita

už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje  ir laimėjusiam  III-ąją vietą; taip pat už dalyvavimą Šiaulių miesto ir rajono mokinių dainų anglų kalba  konkurse „Žiemos spalvos“ (“Shades of winter“) ir laimėjusiam III-ąją vietą

 1.  

3A

Sabulytė Ineta

Urbonienė Irena

už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių dailyraščio „Rašom“ konkurse  ir laimėjusiai III-ąją vietą

 1.  

4A

Butkevičiūtė Medeinė

Ravkienė Vita

už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių dailyraščio „Rašom“ konkurse  ir laimėjusiai III-ąją vietą

 

2. Miesto pasiekimai: 2.2. saviraiškos/kūrybos

 1.  

4B

Jankutė Miglė

Nečajeva Violeta

už dalyvavimą Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių rašinių konkurse „Mano svajonė turi sparnus“ ir laimėjusiai II-ąją vietą.

 1.  

4B

Dulinskaitė Lauryna

Nečajeva Violeta

už dalyvavimą Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse ir gavusiai diplomą už raiškųjį žodį

 1.  

2

Janušas Aimonas

Tunikaitytė Virginija

už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių parodoje-konkurse „Gražiausias Helovino moliūgas“ ir gavusiam diplomą už gražiausią moliūgą

 1.  

1

Bekerytė Emilija

Kvaukienė Loreta

 už dalyvavimą Šiaulių miesto 1-10 klasių kūrybinių darbų konkurse „Įgyvendink svajonę Šiauliuose“ ir tapusia  laureate

 

3. Sporto pasiekimai

 1.  

2
4A

4B

Čižas Domantas
Vaičekauskaitė Adrijana
Žolpis Nedas

Dambrauskienė Rūta

už aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus TAG regbio varžybose bei išrinktam  geriausiu Šiaulių Rėkyvos progimnazijos komandos TAG regbio žaidėju

 1.  

2
2
2
2
2
2
2
3A
3A
4A

Matulis Armandas
Girdvainis Kostas
Bulotas Nojus
Jukna Airidas
Mockūnaitė Fausta
Pangonis Dovydas
Rapševičiūtė Ugnė
Jaškūnaitė Ignė
Naujokas Emilijus
Gutauskas Rokas

už aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus TAG regbio varžybose

 1.  

5

Mažunavičius Rimvydas

 

už dalyvavimą pasaulio ir Europos Jaunių ledrogių čempionate, jachtų klasės varžybose bei progimnazijos vardo garsinimą

 1.  

1

Kostiajevas Gediminas

Kvaukienė Loreta

už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių spoto varžybose „Jaunasis olimpietis“ ir laimėjusiam II-ąją vietą rutulio stūmimo rungtyje

 1.  

3 B

Mažunavičiūtė Rūta

 

už dalyvavimą pasaulio ir Europos Jaunių ledrogių čempionate, jachtų klasės varžybose bei progimnazijos vardo garsinimą

 4. Mokyklos aktyvistai (aktyvi veikla, geras mokymasis, bet be kažkokių didesnių laimėjimų)

 1.  

6

Arnas Grušas

 

Mikoliūnienė Genė

už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje

 1.  

8B

Gabija Šelėgaitė

 1.  

3A

Neda Mikalauskaitė

 1.  

4B

Lauryna Dulinskaitė

 1.  

8A

Smiltė Butkevičiūtė

 1.  

8A

Faustas Kavaliauskas

 1.  

8B

Dominykas Privalenkovas

 1.  

8B

Julija Kazanavičiūtė

 

Mokinių pasiekimai už  2013-2014 m. m.


Klasė

Mokinio pavardė, vardas

Mokytojos pavardė, vardas

Nominacijos

6B

Tamošiūnaitė Aušrinė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2014“ ir laimėjusiai II – ąją vietą.

6B

Tamošiūnaitė Aušrinė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą projekte „Gamtos kengūra 2014“ ir apdovanota Sidabrinės kengūros diplomu.

7B

Valatkevičius Gytis

Radvilė Irma

Už dalyvavimą edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2014“ ir laimėjusiam II – ąją vietą.

5

Pladytė Gabija

Kelpšienė Liudvika

Uždalyvavimą Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse ir laimėjusiai I-ąją vietą

7B

Kazbaras Robertas

Rimkuvienė Ina

Uždalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje ir laimėjusiam I-ąją vietą

6B

Tamošiūnaitė Aušrinė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos olimpiadoje ir laimėjusiai I – ąją vietą.

6B

Jočytė Emilija

Radvilė Irma

Už dalyvavimą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos olimpiadoje ir laimėjusiai III – ąją vietą.

7B

Tamošiūnaitė Ieva

Vaidilienė Neringa

Uždalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse ir laimėjusiai II-ąją vietą

5

Karasiovas Edvinas

Kelpšienė Liudvika

Uždalyvavimą Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse ir laimėjusiam III-ąją vietą

2A

Sabulytė Ineta

Urbonienė Irena

Uždalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių dailaus rašto konkurse „Rašom“ ir laimėjusiai III-ąją vietą

7B

Kazbaras Robertas

Vaidilienė Neringa

Už dalyvavimą Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų „Pasakoriaus“ konkurse ir laimėjusiam I-ąją vietą

3B

Dulinskaitė Lauryna

Nečajeva Violeta

Uždalyvavimą Šiaulių miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“ ir laimėjusiai II-ąją vietą

6B

Jočytė Emilija

Ramonienė Rita

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių literatūros darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiai II-ąją vietą

8A

Jagrytė Miglė

Ramonienė Rita

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių literatūros darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiai III-ąją vietą

2B

Šedovikas Aironas

 

Už sportinius pasiekimus ir progimnazijos vardo garsinimą

4

Mažunavičius Rimvydas

 

7B

Privalenkovas Dominykas

 

7A

Kavaliauskas Faustas

 

8A

Vitkus Edvinas

 

6B

Tamošiūnaitė Aušrinė

 

 

Mokinių pasiekimai 2012-2013 m. m.

Eil.
Nr.

Klasė

Mokinio pavardė, vardas

Mokytojos pavardė, vardas

Nominacijos

1. RESPUBLIKINIAI PASIEKIMAI

 1.  

7A

7A klasės mokiniai

Senkus Romas
Tamulis Kastytis

Už dalyvavimą Europos sąjungos U4 ENERGY konkurse „Energijos taupymo efektyvumo priemonės“ ir laimėjusiems I-ą vietą

 1.  

2B

Jankūnas Lukas

Nečajeva Violeta

Už sėkmingą dalyvavimą šalies mokinių kūrybiniame konkurse “Lietuvos vaikai kuria pasakas“

 1.  

3

Gutauskaitė Rusnė

Kvaukienė Loreta

Už dalyvavimą respublikiniame vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Saugus eismas, aš ir vasara 2012“ bei  tapus laureate

 1.  

3

Gutauskaitė Rusnė

Kvaukienė Loreta

Už dalyvavimą respublikiniame virtualioje piešinių parodoje-konkurse „Keistuoliai automobiliukai“ bei  tapus laureate ir už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą

 1.  

4

Karasiovas Edvinas

Tunikaitytė Virginija

Uždalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Saugus eismas, aš ir vasara 2012“ bei  tapus laureatu

 1.  

4

Karulaitytė Saidana

Tunikaitytė Virginija

Už dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Saugus eismas, aš ir vasara 2012“ bei  tapus laureate

2. MIESTO PASIEKIMAI: 2.1. AKADEMINIAI

 1.  

4

Pladytė Gabija

Tunikaitytė Virginija

Uždalyvavimą Šiaulių miesto Mažojo nacionalinio diktanto konkurse ir laimėjus III-ąją vietą ir labai gerą mokymąsi

 1.  

5B

Tamošiūnaitė Aušrinė

Radvilė Irma

Už dalyvavimą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų–biologijos olimpiadoje ir laimėjusiai I – ąją vietą.

2. MIESTO PASIEKIMAI: 2.2. SAVIRAIŠKOS/KŪRYBOS

 1.  

2B

Dapkutė Rusnė

Nečajeva Violeta

Už dalyvavimą respublikinėje mokinių kūrinių parodoje-konkurse „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ ir laimėjusiai prizinę vietą

 1.  

4

Plaušinaitis Aivaras

Tunikaitytė Virginija

Už dalyvavimą Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų konkurse “Margučiai” ir tapus laureatu

 1.  

6B

Kazbarui Robertui

Koženiauskienė Loreta

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių IT darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiam I-ą vietą

 1.  

6B

Kazanavičiūtė Julija

Ramonienė Rita

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių dailės ir literatūros darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiai I-ą vietą

 1.  

6B

Valatkevičius Gytis

Ramonienė Rita

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių dailės ir literatūros darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiam II-ą vietą

 1.  

6B

Privalenkovas Dominykas

Ramonienė Rita

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 5-6 klasių mokinių dailės ir literatūros darbų užsienio kalba konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiam III-ą vietą

 1.  

7B

Jakutytė Kristina

Bacienė Nijolė

Už dalyvavimą Šiaulių regiono 7-8 klasių mokinių dailės darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ ir užėmusiai II-ą vietą

 1.  

6B

Kazanavičiūtė Julija

Gedminas Artūras

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių geografijos konkurse „Geografinis takas“ ir laimėjusiai III-ąją vietą

 1.  

6B

Stražnickaitė Neda

Gedminas Artūras

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių geografijos konkurse „Geografinis takas“ ir laimėjusiai III-ąją vietą

 1.  

6B

Tamošiūnaitė Ieva

Gedminas Artūras

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių geografijos konkurse „Geografinis takas“ ir laimėjusiai III-ąją vietą

 1.  

6B

Valatkevičius Gytis

Gedminas Artūras

Už dalyvavimą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių geografijos konkurse „Geografinis takas“ ir laimėjusiam III-ąją vietą