2018-2019-ųjų metų ugdymo planas

2017-2018-ųjų metų ugdymo planas

Įsakymas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus 2015 m. Rugsėjo 1 d. Įsakymo nr. IV-143 „Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ugdymo plano 2015-2017 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo

2015-2017-ųjų metų ugdymo planas