Į progimnaziją grįžti 2017 m. sausio 9 d., pirmadienį.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

2016 m. lapkričio 28 d.- gruodžio 2 d. 1-5 klasių mokiniams 


PAPILDOMOS ATOSTOGOS.

 

Į progimnaziją grįžti gruodžio 5 d., pirmadienį.

 

 

2016 m. spalio 31d.- lapkričio 4 d.

1-8 klasių mokiniams

 R U D E N S    A T O S T O G O S.

    Į progimnaziją grįžti lapkričio 7 d., pirmadienį.

 

Gerbiami Tėveliai, kviečiu vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo neatidėlioti paskutinėms vasaros dienoms. Vaikų sveikata pradėkite rūpintis jau dabar, nes reikia apsilankyti ne tik pas šeimos ar vaikų gydytoją, bet ir pas odontologą. Susirūpinti turėtų ir tie, kuriems reikalinga specialistų-konsultantų (okulistų, kardiologų, endokrinologų ar kt.) išvada. Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr.027-1/a, į progimnaziją turite atnešti ir klasės vadovui paduoti iki rugsėjo 15 d.

R. Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui