Sveikiname 8 klasės mokinę Lauryną Dulinskaitę, laimėjusią III vietą Šiaulių miesto 8 klasių mokinių chemijos olimpiadoje.

 Ačiū mokytojai Irmai Radvilei  už mokinės paruošimą olimpiadai.

Mokykloje vyks nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2, 4 ir 6 klasėse. Informaciją rasite https://www.nec.lt/342/ Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m. m. https://www.nec.lt/failai/7893_NMPP2019_grafikas_2.pdf.

Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2018 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Kviečiame 2% savo pajamų mokesčio skirti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai!

 Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

2019 m. iki gegužės 1 d. užpildžius formą FR0512, Jūsų 2% nuo praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai.

Remiantis Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu lėšos skiriamos: 60%  - progimnazijos patalpų remontui; 20% - mokinių skatinimui; 10% -  edukacinių aplinkų kūrimui; 10% - reprezentacijai.

 Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos taryba


Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą?