2017 m. balandžio 25 dieną, antradienį, 18.00 val. Rėkyvos progimnazijos aktų salėje vyks būsimųjų pirmokų tėvelių susirinkimas.

      Tėveliams bus suteikta galimybė  rasti atsakymus į  iškilusius bei rūpimus klausimus.


 

Informuojame, kad 2017 m. balandžio-gegužės mėn. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai atliks diagnostinius/standartizuotus lietuvių kalbos skaitymo bei rašymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testus.

Testų tikslas: įvertinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus, suteikiant objektyvios informacijos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti.

Daugiau informacijos http://www.nec.lt/342/

2017 m. kovo 31 d. 5A klasės mokinė Neda Mikalauskaitė laimėjo I vietą, 6 klasės mokinė Medeinė Butkevičiūtė laimėjo II vietą, 6 klasės mokinė Lauryna Dulinskaitė laimėjo III vietą, 7 klasės mokinė Rusnė Gutauskaitė laimėjo II vietą Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiadoje. Sveikinimai Nedai, Medeinei, Laurynai, Rusnei!

Ačiū mokytojai Irmai Radvilei už mokinių paruošimą olimpiadai.

Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2016 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio mūsų progimnazijai. Džiugu, kad paramą perveda ne tik mokinių tėveliai, bet ir mokytojai, jų artimieji, kiti progimnazijos darbuotojai.

Kreipiamės vėl į kiekvieną iš Jūsų prašydami, iki gegužės 1 dienos, pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Šiaulių Rėkyvos progimnazijai

Jūsų parama Rėkyvos progimnazijos bendruomenei suteiks galimybę toliau planuoti svarbius darbus, ir tai padės Jūsų vaikams jaukiai, patogiai ir saugiai mokytis šioje progimnazijoje.

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Šiaulių Rėkyvos progimnaziją.

Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos tarybaApsisprendę pervesti paramą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į laukelius, pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:

·     Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/. 

·     Užpildytą ir pasirašytą formą galima tiesiogiai pristatyti į VMI (Valstybinę mokesčių inspekciją). Šiaulių apskrities VMI adresas: Vilniaus g. 265, LT - 76337 Šiauliai.

·     Užpildytą formą galite grąžinti klasės vadovei arba atnešti sekretorei.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

·       1  - Jūsų asmens kodas;

·       2  - Jūsų telefono numeris;

·       3V - Jūsų vardas;

·       3P - Jūsų pavardė;

·       4 - Jūsų adresas;

·       5 - rašyti 2016;

·       6S - žymėti varnele;

·       E1 laukelyje - rašyti 2;

·       E2  - rašyti 190530316;

·       E4  - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį progimnazijai;  

·       E5  - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2016 metus, rašykite 2017 m.,2018 m.,  jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

    Prašome nepamiršti pasirašyti.

      Prašymo formas FR0512 turite pateikti ne vėliau, kaip iki š. m. gegužės 1 dienos.

 Dėkojame Jums už nuoširdų norą padėti.

 

  KVIEČIAME  MOKYTIS

priešmokyklinukus, būsimuosius pirmokus

ir mokinius į 2-8 klases

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOJE

2017-2018 m. m.

Prašymai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

L a i s v o s    v i e t o s    k l a s ė s e:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje PUG

(su galimybe būti iki 17 val.) – 8

1 klasėje – 6
2 klasėje – 2

3 klasėje – 4
4 klasėje – 1

5 klasėje – 3
6 klasėje – 4

7 klasėje – 2
8 klasėje – 3


Išsami informacija: tel. 8 415 19 039, mob. 8 603 02 533

www.rekyvospm.com

 Šiaulių Rėkyvos progimnazija

Adresas: Poilsio g. 1, Šiauliai

MOKYKLOS TERITORIJA

SODAI: Aušrinės, Ąžuolo, Berželio, Draugystės, Gintaro, Gluosnio, Klevo, Kregždutės, Lakštingalos, Lelijos, Margių, Paparčio, Pavasario, Poilsio, Pumpuro, Purienos, Ramybės, Ramunės, Rasos, Rėkyvos, Rūtos, Sakalo,  Saulutės, Svajonės, Užuovėjos, Vaivorykštės, Vyturio, Žalgirio.

 GATVĖS: Bačiūnų, Dagilių, Dukto, Energetikų, Gailių, Genupio, Gervių, Jakštaičių, Karpio, Karpiškio, Kuosų, Lingailių, Mechanikų, Nykščio, Pakapės, Pempių, Pirties, Poilsio, Raisto, Raizgių, Strazdų, Šiaušės, Šviesos, Uldukų, Vasarotojų, Vilkurių, Vyturių.