Vadovaujantis 2020 m.spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, lapkričio 3-6 d. ugdymo procesas progimnazijos 5–8 klasių mokiniams bus organizuojamas NUOTOLINIU būdu pagal 2020-2021 m. m. pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

1-4 klasių mokiniams ugdymas tęsiamas kasdieniu būdu progimnazijoje.

Iškilus klausimams dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo, rašykite į TAMO dienyną mokyklos TAMO administratoriui.