Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus atrankos komisijos sudarymo dokumento nuorašas