Gerbiami mokiniai ir tėveliai,

Vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d.  įsakymu  Nr. A-1436 „Dėl ugdymo proceso organizavimo“ informuojame, kad dėl Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcijos užsitęsusių darbų nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 2–8 klasių mokinių ugdymo procesas laikinai bus organizuojamas patalpose, esančiose Pabalių g. 53, Šiauliai. 

Pateikiame preliminarią informaciją apie 2022–2023 mokslo metų pradžią:

Rugsėjo 1-osios šventė visiems mokiniams vyks Šiaulių Rėkyvos progimnazijos naujame mokyklos kieme (Poilsio g. 1, Šiauliai). Renginio pradžia 11.00 val.

Rugsėjo 2 d. visi mokiniai atvyks į Rėkyvos progimnaziją (Poilsio g. 1, Šiauliai) pasiimti vadovėlių ir kitų ugdymo priemonių iš bibliotekos (apie tikslius laikus informuos klasių vadovai).

Nuo rugsėjo 5 d. 2–8 klasių mokiniams pamokos vyks buvusioje N. Valterio jaunimo mokykloje (Pabalių g. 53, Šiauliai). Patalpos ugdymo procesui pilnai parengtos.

Nuo rugsėjo 5 d. 1 klasių mokiniai mokysis Rėkyvos progimnazijos senajame pastate-mokyklėlėje (Poilsio g. 1, Šiauliai).

Informacija bus tikslinama, papildoma ir skelbiama mokyklos tinklapyje ir el. dienyne TAMO.

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos administracija