Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

  • būsimųjų pirmokų,
  • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
  • kitų klasių mokinių, keičiančių mokyklas,
  • mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
  • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pasižiūrėti daugiau informacijos apie priėmimą ir e. sistemos pristatymą paspaudus šią nuorodą:

Vartotojo vadovas pridedamas