Jeigu šeimos deklaruota gyvenamoji vieta yra Šiaulių rajone, dėl nemokamo maitinimo reikia kreiptis į savo seniūniją.

Dokumentai, būtini pirmą kartą kreipiantis dėl mokinio nemokamo maitinimo mokykloje:
1) visų šeimoje augančių vaikų gimimo liudijimų kopijos.
2) abiejų suaugusiųjų darbo užmokesčio pažymos už 3 praėjusius mėnesius.
3) jei turite – ištuokos liudijimo, kito sutuoktinio mirties liudijimo, gaunamų alimentų ar nuomojamos žemės pajamų pažymos kopijas.

Ne pirmą kartą kreipiantis dėl nemokamo mokinių maitinimo reikia turėti:

1) abiejų suaugusiųjų darbo užmokesčio pažymos už 3 praėjusius mėnesius.
2) jei turite – gaunamų alimentų; nuomojamos žemės pajamų pažymas.

Nemokamas maitinimas vaikui skiriamas, jeigu vienam šeimos nariui per mėnesį tenka ne daugiau kaip 153 eurai.
Vienkartinė parama mokinio reikmėms įsigyti – 45,6 eurai.

Prašymas (SP-11) ir kiti (SP-1, SP-2) blankai pildomi kreipimosi vietoje (mokykloje arba seniūnijoje).

Iškilus klausimams, galite kreiptis į socialinės paramos skyrių Aušros al. 29, tel. 841-523789.