Bendri dokumentai

Sąsiuvinių tvarkymas

Rekomendacijų specialistams, kompleksiškai dirbantiems su socializacijos problemų turinčiais vaikais ir jų tėvais sąvadas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigoje aprašo pakeitimas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigoje

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokamų paslaugų įkainių

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimas

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir jo prieinamumo nepilnamečiams problema ir jos sprendimo būdai

 

Dokumentai tėvams

Prašymas dėl priėmimo į Rėkyvos progimnaziją
Prašymas vykti su tėvais į pažintinę/poilsinę kelionę
Prašymas dėl išvykimo į sanatoriją
Prašymas dėl mokymosi į tęsimo penktoje klasėje
Prašymas dėl tikybos ar etikos lankymo
Prašymas paaiškinimas mokinio
Ekskursija tėvų sutikimas
Prašymas dėl priėmimo į modulio lankymo
Prašymas dėl priėmimo būrelio lankymo
Prašymas dėl išėjimo iš mokyklos
Mokinio prašymas
Tėvų prašymas
Praleistų pamokų teisinimo lapas