Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis  
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Pažyma dėl finansavimo sumų Nr. BD-26
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenis
 Mokėtinų ir gautinų sumų ketvirtinė ataskaita 2017 m. kovo 31 d.  Nr. BD-43 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose
Pažyma dėl finansavimo sumų Nr. BD-47
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
Mokėtinų ir gautinų sumų metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. Nr. BD-8
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų metinė ataskaita 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. BD-6
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2016 m.  rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Raštas dėl finansinės atskaitomybės 
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Raštas dėl finansinės atskaitomybės 
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys)
Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis