ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS

KLASIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS

Mokytojo pavardė, vardas

Klasė

Tunikaitytė Virginija

1A

Rupšienė Ingrida

1B

Kievišienė Ilona

2A

Valatkevičienė Irena

2B

Ravkienė Vita

3A

Nečajeva Violeta

3B

Grigelienė Inga

4A

Dambrauskienė Rūta

4B

Mikučiauskienė Rita

5

Gliaudienė Violeta

6A

Rimkuvienė Ina

6B

Narkienė Dalia

7

Bacienė Nijolė

8A

Radvilė Irma

8B