ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

2020-2021 m. m.

Tarybos pirmininkas: Tamulis Kastytis, technologujų mokytojas

Tarybos pirmininko pavaduotoja: Sandra Barškietė, spec. pedagogė, logopedė

Nariai:

Irma Radvilė, gamtos mokslų mokytoja

Rita Nemaniūnienė, tėvų atstovas

Kristina Černova, tėvų atstovė

Kristina Navickienė, tėvų atstovė

Bula Arinijus, mokinių atstovas (6 klasė)

Kačiauskaitė Mėja, mokinių atstovė (7A klasė)

 

Perskaudaitė Fausta, mokinių atstovė (8 klasė)


 TIKSLAS: telkti progimnazijos bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių progimnazijos uždavinių įgyvendinimui.