Prašymai į 1-8 klases priimami,

vadovaujantis priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. 

Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklai Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje

Kurioje aptarnaujamoje teritorijoje esate galite pasitikrinti čia.

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 

Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • būsimųjų pirmokų,
 • būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
 • kitų klasių mokinių, keičiančių mokyklas,
 • mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
 • atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.

Reikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pasižiūrėti daugiau informacijos apie priėmimą ir e. sistemos pristatymą paspaudus šią nuorodą:

Ne per elektroninę sistemą mokyklos direktoriui progimnazijos nustatytos formos prašymą  turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai) mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą –penktą klasę toje pačioje mokykloje.

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl mokinių, kurie mokysis Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje nuo  2023 m. rugsėjo 1 d., priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. 8.00 val.  progimnazijos raštinėje pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val. 

Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA:

Pirmininkė Irena Roikienė, l.e.p. formaliojo ugdymo skyriaus vedėjos pareigas.
Nariai:

Rima Piniauskienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja,

Ligita Stankuvienė, raštinės( archyvo)vedėja,
Alma Girdvainienė, socialinė pedagogė,
Virginija Tunikaitytė, pradinių klasių mokytoja,

Ina Rimkuvienė, istorijos, rusų kalbos mokytoja,
Loreta Papolskienė, administratorė.

 • priėmimas pagal aptarnaujamą teritoriją – kovo 1d. – balandžio 15 d. (prašymai teikiami per e. sistemą);
 • priėmimas į laisvas vietas – gegužės 20 d. – birželio 10 d. (prašymai teikiami per e. sistemą);
 • prašymai į ne naujai formuojamas klases (2, 3, 4, 6, 7, 8 kl.) teikiami mokyklos direktoriui tiesiogiai.

Prašymai nuo 2023 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami, jei vaikas, mokinys:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 42 punktu į likusias laisvas vietas.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
 3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 15 d.
 4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Iki 2023 m. birželio 20 d. progimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

Būsimiems 1 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Būsimiems 5 klasių mokiniams reikalingi šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) popierinis prašymas arba e. prašymas;
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (iki birželio 30 d.);
 4. nacionaliniai mokinių pasiekimai (NMPP), mokymosi aprašai.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:

 1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar jo kopiją;
 2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo kopiją;
 3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
                  jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
                  spalvinė gama – RGB
                  plotis (Width): 295 pixels
                  aukštis (Height): 380 pixels
                  tankis (Resilution): 300dpi

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas

 

MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

 

Elektroninius dokumentus galite rasti paspaudę ant šios nuorodos