Šiaulių Rėkyvos progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos

2018 - 2019 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa

2015 - 2016 m. m. progimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketa

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika  

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema 2 priedas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 1 priedas

Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo