Laisvos mokymosi vietos
2020-2021 m. m.
 

1 klasė - 3 laisvos vietos

2 klasė - 3 laisvos vietos

3 klasė - 4 laisvos vietos

4 klasė -  1 laisva vieta

5 klasė - 2 laisvos vietos

6 klasė - nėra laisvų vietų

7 klasė - 3 laisvos vietos

8 klasė - 4 laisvos vietos