Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Brangūs Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai, dėkojame už Jūsų kasmet skiriamą paramą progimnazijai, kuri suteikia galimybę kurti saugią, modernią mokymosi aplinką, atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, organizuoti įvairius renginius, skatinti bei motyvuoti mokinius. Gautos paramos lėšos naudojamos progimnazijos ugdymo(si) bazės turtinimui. 2022 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

Remiantis Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1.2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu lėšos skiriamos: 60%  - progimnazijos patalpų remontui; 20% - mokinių skatinimui; 10% -  edukacinių aplinkų kūrimui; 10% - reprezentacijai.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2021 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Rėkyvos progimnazijai.

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite skirti tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija). Ši ąprašymo formą galite Pateikti  iki 2022 m. gegužės 2 d.

Detalią instrukciją, kaip Pateikti prašymą, rasite ČIA

Išsamesnę informaciją rasite ČIA .

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190530316.

Paramos gavėjo pavadinimas – Šiaulių Rėkyvos progimnazija.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2022 metų gegužės 2 dienos.

Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos taryba