Gerbiami Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2018 m. skyrusiems 1.2% pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Kviečiame 1.2% savo pajamų mokesčio skirti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai!

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

Iki gegužės 1 d. užpildžius formą FR0512, Jūsų 1.2% nuo praeitais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio bus pervesti Šiaulių Rėkyvos progimnazijai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog liks valstybės biudžete. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai.

Remiantis Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1.2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu lėšos skiriamos: 60%  - progimnazijos patalpų remontui; 20% - mokinių skatinimui; 10% -  edukacinių aplinkų kūrimui; 10% - reprezentacijai.

Pagarbiai

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos tarybaKaip skirti 1.2 procentus pajamų mokesčio paramą?

Apsisprendę pervesti paramą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į laukelius, pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:

·     Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/. 

·     Užpildytą ir pasirašytą formą galima tiesiogiai pristatyti į VMI (Valstybinę mokesčių inspekciją). Šiaulių apskrities VMI adresas: Vilniaus g. 265, LT - 76337 Šiauliai.

·     Užpildytą formą galite grąžinti klasės vadovei arba atnešti sekretorei.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

·       1  - Jūsų asmens kodas;

·       2 - Jūsų telefono numeris;

·       3V - Jūsų vardas;

·       3P - Jūsų pavardė;

·       4 - Jūsų adresas;

·       5 - rašyti 2018;

·       6S - žymėti varnele;

·       E1 laukelyje - rašyti 1.2;

·       E2  - rašyti 190530316;

·       E4  - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį progimnazijai;  

·       E5  - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2018 metus, rašykite 2019, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą (pvz. 2019; 2020).

    Prašome nepamiršti pasirašyti.

      Prašymo formas FR0512 turite pateikti ne vėliau, kaip iki š. m. gegužės 1 dienos.

Dėkojame Jums už paramą.