ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

 
 

2020-2021 m. m.

 
         

Eil.
Nr.

Būrelis, studija, klubas

Vadovas

Val.
 viso

Klasė,
grupė

1

Būrelis "Aukime, kurkime,
 svajokime"

Ravkienė V.

1

2A

2

Muzikos studija

Bacienė N.

2

1-8 kl.

3

Folklorinis ansamblis „Rėkyvėlė“

Valatkevičienė I.

1

1B

4

JEB "Žaliasis žiogas"

Valatkevičienė I.

1

1B

5

Sporto būrelis "Sportuoju-stiprėju"

Mačikunytė J.

1

5-8 kl.

6

Sporto būrelis "Sportiniai žaidimai"

Mačikunytė J.

1

1-4 kl.

7

Lėlių teatras

Kievišienė I.

1

1A

8

Jaunųjų lyderių klubas

Kievišienė I.

2

4-8 kl.

9

Būrelis "Suktukas"

Nečajeva V.

1

2B

10

Būrelis „Augu ir kuriu“

Dambrauskienė R.

1

3B

11

Būrelis "English is Fun"

Ramonienė R.

1

4, 5B, 7A, 7B, 8

12

Būrelis "Mes gamtos vaikai"

Grigelienė I.

1

3A

13

Šokių būrelis "Žalia!"

Lukavičienė I.

1

1A

14

Šokių būrelis "Žalia!"

Lukavičienė I.

1

3A

15

Būrelis "Hello, how are you"

Gliaudienė V.

1

3A/3B

16

Būrelis "Hello, how are you"

Gliaudienė V.

1

1A

17

Būrelis "eTwining"

Tunikaitytė V.

1

4 kl