ES PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Rėkyvos progimnazija gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti. Mokymo priemonių vertė – 2666,84 €.

Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa).

Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. Progimnazija turėtų gauti mokymo priemonių dar už 4353,58 €.

Skaitykite daugiau