UGDYMO KARJERAI SPECIALISTO DARBO LAIKAS

 

 

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  1.  

Nijolė Bacienė

8.00-10.50

13.45-15.00

8.00-9.45

11.35-12.55

14.40-15.00

8.00-9.30

11.35 -12.55

13.50-16.00

9.40-11.15

12.00-15.45

 

  1.  

Ilona Kievišienė

 

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

11.25 – 14.25

 

 

Kontaktai:

Nijolė Bacienė, atsakinga už ugdymą karjerai; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

Ilona Kievišienė, atsakinga už ugdymą karjerai; el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Ugdymo karjerai paslaugų tikslas - padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.


UGDYMO KARJERAI  I- OJO PUSMEČIO VEIKLOS  PLANAS


Pagrindiniai dokumentai:

1.Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314

2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V - 72)

Uždaviniai: Siekiama, kad mokiniai:

   • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

   • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją;

   • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų  įvairovę;

   • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrasiąs  kompetencijas;

   • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

 

Mokiniams teikiamos individualios bei grupėse konsultacijos, kuriose:

·       atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;

·       padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;

·       teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas;

·       padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;

·       padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

·       padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

·       mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

·       supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru,);

·       supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;

·       supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;

·       mokoma susidaryti karjeros planą;

Mokoma naudotis puslapiais internete:

www.mukis.lt

www.smm.aikos.lt

www.karjera.puslapiai.lt

www.euroguidance.lt

www.studijos.tv3.lt

www.ldb.lt

Informacijos paieška internetinėse svetainėse


Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai

www.euroguidance.lt - testai pateikti skyrelyje “Karjeros planavimo žingsniai”., www.renkuosias.lt - interesų ir gebėjimų klausimynas.
www.ldb.lt - diferencinis diagnostinis ir darbo paieškos aktyvumo klausimynai; interesų profilis; asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; sėkmės poreikio įvertinimo skalė.

Profesijos

www.karjera.puslapiai.lt - profesijų aprašai su nuotraukomis; giminiškos profesijos; susisteminta informacija, galinti padėti pasirinkti profesiją.
www.aikos.smm.lt - Lietuvos profesijų klasifikatorius.
www.euroguidance.lt - el. knygų “Profesijų aplankas”, “Beveik šimtas profesijų Jums”, Profesijų vadovas 2007” versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą “Tavo karjeros mokykla”.
 
www.studijos.tv3.lt- profesijų aprašai, informacija būsimiems studentams.

Įsidarbinimo galimybės

www.euroguidance.lt - el. knygų “ pagalbą ieškantiems darbo”, “Naudingi patarimai ieškantiems darbo” versijos.
www.ldb.lt - Lietuvos darbo birža.

 Metodinė medžiaga:

·       Mokinio knyga

·       Mokytojo knyga

          Ugdymo karjerai informacinėje svetainėje Ugdymo karjerai informacinė svetainė
 galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas.