MOKINIŲ PAŽANGOS VERTINIMO TVARKŲ APRAŠAI

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Chemijos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašas
Etikos dalyko mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Fizikos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Informacinių technologijų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Istorijos, geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas
Kūno kultūros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Lietuvių kalbos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Matematikos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Muzikos, dailės, technologijų  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas
Užsienio  i-osios (anglų kalbos) ir užsienio ii-osios (rusų kalbos) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas (2 –8 klasėms)
Žmogaus saugos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo tvarkos aprašas