2016 m. spalio 31d.- lapkričio 4 d.

1-8 klasių mokiniams

 R U D E N S    A T O S T O G O S.

    Į progimnaziją grįžti lapkričio 7 d., pirmadienį.

 

Gerbiami Tėveliai, kviečiu vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo neatidėlioti paskutinėms vasaros dienoms. Vaikų sveikata pradėkite rūpintis jau dabar, nes reikia apsilankyti ne tik pas šeimos ar vaikų gydytoją, bet ir pas odontologą. Susirūpinti turėtų ir tie, kuriems reikalinga specialistų-konsultantų (okulistų, kardiologų, endokrinologų ar kt.) išvada. Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr.027-1/a, į progimnaziją turite atnešti ir klasės vadovui paduoti iki rugsėjo 15 d.

R. Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jeigu šeimos deklaruota gyvenamoji vieta yra Šiaulių rajone, dėl nemokamo maitinimo reikia kreiptis į savo seniūniją.

Dokumentai, būtini pirmą kartą kreipiantis dėl mokinio nemokamo maitinimo mokykloje:
1) visų šeimoje augančių vaikų gimimo liudijimų kopijos.
2) abiejų suaugusiųjų darbo užmokesčio pažymos už 3 praėjusius mėnesius.
3) jei turite – ištuokos liudijimo, kito sutuoktinio mirties liudijimo, gaunamų alimentų ar nuomojamos žemės pajamų pažymos kopijas.

Ne pirmą kartą kreipiantis dėl nemokamo mokinių maitinimo reikia turėti:

1) abiejų suaugusiųjų darbo užmokesčio pažymos už 3 praėjusius mėnesius.
2) jei turite – gaunamų alimentų; nuomojamos žemės pajamų pažymas.

Nemokamas maitinimas vaikui skiriamas, jeigu vienam šeimos nariui per mėnesį tenka ne daugiau kaip 153 eurai.
Vienkartinė parama mokinio reikmėms įsigyti – 45,6 eurai.

Prašymas (SP-11) ir kiti (SP-1, SP-2) blankai pildomi kreipimosi vietoje (mokykloje arba seniūnijoje).

Iškilus klausimams, galite kreiptis į socialinės paramos skyrių Aušros al. 29, tel. 841-523789.

Žurnalas „Reitingai“ pristatė šalies mokyklų vertinimą pagal 2015 metų standartizuotų testų rezultatus. Šiaulių Rėkyvos progimnazija pagal ketvirtokų rezultatus užima 3-ią vietą tarp Šiaulių miesto mokyklų ir 57-tą vietą tarp šalies mokyklų, o pagal aštuntokų rezultatus užima 4-tą vietą tarp Šiaulių miesto mokyklų 29-tą vietą tarp šalies mokyklų.