Gerb. progimnazijos bendruomenės nariai,
Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2021 m. sausio 11 d. Nr. V-48), prašau iki 2021 m. sausio 28 d. teikti siūlymus progimnazijos tarybai dėl ataskaitos vertinimo.

2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita 

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą – Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentų atrankos posėdžio data - 2021 m. kovo 26 d. Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“, o taip pat adresu:  https://www.siauliai.lt/index.php?1910878166.

 

Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 5 d.

 

 

Kviečiame pasidžiaugti visiškai nauju atsinaujinusiu mokyklos laikraščio "Gandro žinios" numeriu.