Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimu mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d." skelbiamos atostogos. 

Į mokyklą grįžti 2021 m. sausio 4 d., pirmadienį. 

Vadovaujantis 2020 m.spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, lapkričio 3-6 d. ugdymo procesas progimnazijos 5–8 klasių mokiniams bus organizuojamas NUOTOLINIU būdu pagal 2020-2021 m. m. pamokų tvarkaraštį ir pamokų laiką.

1-4 klasių mokiniams ugdymas tęsiamas kasdieniu būdu progimnazijoje.

Iškilus klausimams dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo, rašykite į TAMO dienyną mokyklos TAMO administratoriui.

 

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 m. spalio 16 d. potvarkį Nr. M-41 „Dėl konkursų į Šiaulių miesto švietimo įstaigų direktorių pareigas atšaukimo“, Šiaulių miesto savivaldybė informuoja, kad konkursas į Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus pareigas yra atšaukiamas. Artimiausiu metu konkursas bus paskelbtas iš naujo ir pretendentų atranka į šią švietimo įstaigos direktoriaus pareigas įvyks 2021 metais.

Kviečiame dalyvauti.