Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės mero 2020 m. spalio 16 d. potvarkį Nr. M-41 „Dėl konkursų į Šiaulių miesto švietimo įstaigų direktorių pareigas atšaukimo“, Šiaulių miesto savivaldybė informuoja, kad konkursas į Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus pareigas yra atšaukiamas. Artimiausiu metu konkursas bus paskelbtas iš naujo ir pretendentų atranka į šią švietimo įstaigos direktoriaus pareigas įvyks 2021 metais.

Kviečiame dalyvauti.

Šiaulių m. tarybos sprendimu rugsėjo 28 d. - spalio 11 d. 6-8 klasių mokinių ugdymas(is) bus vykdomas nuotoliniu būdu, o 1-5 klasių mokinių ugdymas(is) vyks kasdieninio ugdymo organizavimo forma.

6-8 klasių mokiniams tvarkaraštis, pamokų laikas nebus keičiamas – keisis tik ugdymo aplinka, bus dirbama virtualiame aplinkoje.

Iškilus klausimams dėl nuotolinio ugdymo(si) organizavimo rašykite į TAMO dienyną arba telefonu 8 603 02 533

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Kreipiantis dėl nemokamų pietų, kai  nevertinamos pajamos, pildoma  SP-11(A) forma.

 

Asmenys, kurie kreipiasi dėl nemokamo maitinimo (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir (ar) paramos mokinio reikmenims įsigyti, atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, pildoma SP-11 forma ir pateikiami visi reikalingi dokumentai.

 

Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo naujiems mokslo metams prašymą – paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.

 

Prašymus galite pateikti: elektroniniu būdu informacinėje sistemoje www.spis.lt arba atvykti į skyrių adresu Tilžės g. 22  arba Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją.

 

Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel. 8 (41) 38 64 87, 8 (41) 38 64 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„2020 m. lapkričio 4 d. vyks konkursas Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkursas paskelbtas 2020-06-16.

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus,
rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje Skelbimai, o taip pat adresu:
https://www.siauliai.lt/index.php?1808104984.
Administracijos direktorius Antanas Bartulis