Sveikiname 7 klasės mokinę Austėją Mockaitę, laimėjusią  III vietą Šiaulių miesto 7-12 klasių mokinių technologijų olimpiadoje (tekstilės grupė, 7-8 klasės), kuri  vyko 2022 m. kovo 24 d.

Dėkojame technologijų mokytojai Daivai Rozgaitei-Udrienei už mokinės paruošimą.

Sveikiname 4A klasės mokinę Evą Eidukaitę, laimėjusią  III vietą Šiaulių miesto 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, kuri  vyko 2022 m. kovo 16 d.

Dėkojame pradinių klasių mokytojai Ingai Grigelienei už mokinės paruošimą.

Brangūs Šiaulių Rėkyvos progimnazijos bendruomenės nariai, dėkojame už Jūsų kasmet skiriamą paramą progimnazijai, kuri suteikia galimybę kurti saugią, modernią mokymosi aplinką, atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, organizuoti įvairius renginius, skatinti bei motyvuoti mokinius. Gautos paramos lėšos naudojamos progimnazijos ugdymo(si) bazės turtinimui. 2022 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

Remiantis Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 1.2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašu lėšos skiriamos: 60%  - progimnazijos patalpų remontui; 20% - mokinių skatinimui; 10% -  edukacinių aplinkų kūrimui; 10% - reprezentacijai.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2021 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Rėkyvos progimnazijai.

Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas 2022–2023 mokslo metams.

Susipažinti su naujais teisės aktais ir aktualia informacija dėl priėmimo galima progimnazijos  interneto svetainėje

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto tarybos 2022 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. T-18 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ ir Šiaulių Rėkyvos progimnazijos reorganizavimo“, nutarta pritarti, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių Rėkyvos progimnazijos.