Kviečiame mokinius ir jų tėvelius registruotis elektroninėje knygų bibliotekoje www.vyturys.lt

Instrukciją, kaip prisiregistruoti  ir mokyklos dovanų kodas pateikti nuorodoje

Gero skaitymo linki mokyklos bibliotekos vedėjos Kristina ir Nijolė

 

2018 m. sausio 19 d. mieste vyko Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių integruotų gamtos mokslų ir biologijos olimpiada. Sveikiname nugalėtojas:
7 klasės mokinę Lauryną Dulinskaitę laimėjusią I vietą
6A klasės mokinę Nedą Mikalauskaitę laimėjusią III vietą
7 klasės mokinę Medeinę Butkevičiūtę laimėjusią III vietą
8 klasės mokinę Rusnę Gutauskaitę laimėjusią III vietą

Dėkojame gamtos mokslų ir biologijos mokytojai  Irmai Radvilei už mokinių paruošimą.

Sveikiname visus sėkmingai baigus 2017-2018 m. m. pirmą pusmetį!

 

MOKINIAI, KURIE PIRMĄ PUSMETĮ UŽBAIGĖ AUKŠTESNIUOJU LYGIU/ MOKOSI 9-10KAIS:

Klimantavičiūtė Viltė, 1 klasė
Lukytė Goda, 1 klasė
Poškevičiūtė Viltė, 1 klasė
Tenikaitytė Augustė, 1 klasė
Goštautas Arnas, 1 klasė
Urbonas Dominykas, 2A klasė
Spudas Mindaugas, 3A klasė
Bula Arijus, 3A klasė
Pangonis Rokas, 3A klasė
Švambarys Dovydas, 3A klasė
Citavičiūtė Luknė, 3B klasė
Formaniukaitė Elija, 3B klasė
Mikalauskaitė Neda, 6A klasė
Sabulytė Ineta, 6A klasė
Dulinskaitė Lauryna, 7 klasė

 

MOKINIAI, KURIE MOKOSI 8-10KAIS:

Garnytė Aušrinė, 6B klasė
Kaltanaitė Milana, 6B klasė
Ivanauskaitė Emilija, 6B klasė
Butkevičiūtė Medeinė, 7 klasė
Česnauskaitė Ieva, 8 klasė
Gutauskaitė Rusnė, 8 klasė
Krilauskaitė Agnė, 8 klasė

 

MOKINIAI, KURIE NEPRALEIDO NĖ VIENOS PAMOKOS PER PIRMĄ PUSMETĮ:

1 klasė - Lukytė Rugilė, Sebeikaitė Leila, Šelmakov Artiom
2A klasė - Banytė Austėja
2B klasė – Gedminas Oskaras, Gestautas Džiugas, Švederauskas Aronas
3A klasė - Bula Arijus
4 klasė – Balčiūnas Mindaugas, Kazakaitytė Auksė, Raižytė Gabija
5 klasė – Česnuliavičiūtė Gustė, Pangonis Dovydas
6B klasė – Garnytė Greta

 

TOP 10 geriausi mokiniai pagal vidurkius:

1. Mikalauskaitė Neda, 6A klasė (vidurkis 9,76)
2. Dulinskaitė Lauryna, 7 klasė (vidurkis 9,66)
3. Gutauskaitė Rusnė, 8 klasė (vidurkis 9,64)
4. Sabulytė Ineta, 6A klasė (vidurkis 9,36)
5. Butkevičiūtė Medeinė, 7 klasė (vidurkis 9,26)
6. Česnauskaitė Ieva, 8 klasė (vidurkis 9,24)
7. Ivanauskaitė Emilija, 6B klasė (vidurkis 9,18)
8. Tamošaitytė Justė, 6B klasė (vidurkis 9,02)
9. Krilauskaitė Agnė, 8 klasė (vidurkis 8,98)
10. Garnytė Aušrinė, 6B klasė (vidurkis 8,9)

Linkime visiems labiau pasitikėti savo jėgomis ir antrąjį pusmetį užbaigti dar geresniais pažymiais.
Sėkmės!

(vadovaujamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404)

1. Nuo einamų metų kovo 1 dienos iki balandžio 30 dienos priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:
1.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
1.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
1.3. gyvena nuomojamajame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
Asmenys, nurodyti 1.1-1.3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 dienos, netenka piėmimo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis šio Aprašo 2 punktu.

2. Nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos priimami prašymai į laisvas vietas.

3. Reikalingi dokumentai:
1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas.
2. Gimimo liudijimo kopija.
3. Vaiko sveikatos pažymėjimas Forma Nr. 027-1/a.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai pateikia papildomai vieną iš šių dokumentų:
- pradinio išsilavinimo pažymėjimą (į penktąsias klases);
- pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

4. Nuotraukos (mokinio elektroniniam pažymėjimui) FAILAS, kurio formatas:
jpg., 22x26 mm, skiriamoji geba 1200x1200,
spalvinė gama – RGB
plotis (Width): 295 pixels
aukštis (Height): 380 pixels
tankis (Resilution): 300dpi

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. progimnazijos raštinėje.
Informacija teikiama telefonu (8 41) 51 90 39

2018 m. sausio 31 d., trečiadienį, 15.00-19.00 val. vyks ATVIRŲ DURŲ DIENA: 1-8 klasių mokinių, tėvelių susitikimai su mokytojais.
Maloniai kviečiame kartu su vaiku dalyvauti individualiuose susitikimuose su mokytojais Jums patogiu metu ir aptarti I pusmečio įvertinimą.
Registruojantis prašome pasirinkti, kokiu metu ir kurį mokytoją ketinate aplankyti. Įrašykite savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Registracija pas pradinių klasių mokytojas

Registracija pas mokytojus dalykininkus